Homeopathie

Homeopathie is een term die is afgeleid van het Griekse homois (gelijksoortig) en pathos (lijden en ziekte). Homeopatische middelen worden bereid op basis van een zogenaamde oertinctuur: een geconcentreerd extract van minerale, plantaardige, dierlijke of zelfs menselijke oorsprong (de zogenaamde nosoden).

Daarna begint het potentieren, waarbij elke verdunning telkens flink moet worden geschud (potentieren). Dit heet zo, omdat bij deze bewerkinghet middel geacht wordt aan kracht te winnen: de energiesignatuur neemt toe. Bovendien kunnen daardoor ook giftige stoffen als middel gebruikt worden, bijv. arsenicum. Er zijn verschillende reeksen: de D-reeks: 1 op 10, de C-reeks: 1 op 100 en zelfs de LM-reeks: 1 op 50.000.

Over het algemeen neemt men aan dat de lagere potenties eerder een werkingssfeer in het fysieke lichaam hebben en de hogere potenties “de psyche” raken.

Homeopathie wordt wel verward met het gebruik van natuurgeneesmiddelen en fytotherapie, omdat men bij het bereiden van middelen vaak uitgaat van dezelfde grondstoffen. Net als bij de reguliere geneeskunde wordt dan echter gebruikgemaakt van de directe werking van de grondstof, op basis van de ervaring dat het middel sterker werkt naarmate de dosis hoger is.

FYTOTHERAPIE OF KRUIDENTHERAPIE
is gericht op het individuele ziektebeeld van de patient, dat samenhangt met het persoonlijkheidsbeeld. Tijdens de begeleiding kan het kruidenrecept aangepast worden volgens het verloop van de ziekte.

In de kruidengeneeskunde zijn kruiden delen van planten, struiken of bomen zoals wortels, knollen, takken, schors, bladeren, stengels of voortbrengselen ervan zoals bloemen, bloesems, vruchten, zaden of pitten.

Bij het oogsten van de plant of het plantendeel let men erop dit te doen op het moment dat ze het hoogste gehalte aan werkzame stoffen heeft.

Kruiden hebben grote invloed op de orgaanfuncties; deze worden voornamelijk geregeld door het sympatische en het parasympatische zenuwstelsel, beide onderdelen van het autonoom zenuwstelsel.

De sympathicus stimuleert of activeert functies, terwijl de parasympathicus zorgt voor het afremmen of vertragen ervan en het herstel. Een on-evenwicht tussen beide kan leiden tot functiestoornissen en op langere termijn zelfs tot orgaanstoornissen.

Kruiden stimuleren de werking van het zelfgenezend mechanisme. Daarom blijven een natuurlijke levenswijze en natuurlijke voeding belangrijk. Het gaat niet op een kruid te gebruiken tegen slapeloosheid als men tot laat TV blijft kijken en daarbij cola drinkt en chips knabbelt. (De laatste drie dingen activeren het zenuwstelsel terwijl je aan het eind van de avond, bij slapeloosheid, juist dingen moet doen die rust geven).