Energetische therapie

Energetisch betekent buiten het normaal-zintuiglijke, dat wil zeggen dat niet met de normale zintuigen wordt waargenomen (horen, zien, ruiken, proeven, voelen). Zo kan een energetisch genezer/therapeut heldervoelen waar de pijn in het lichaam van de patient vandaan komt, waar hij/zij pijn heeft en kan dan soms helder zien wat er niet gaande is en dan helder weten hoe een aandoening te behandelen. Ieder mens heeft deze aanleg. Je kunt het echter vergelijken met schilderen. Ieder mens kan een potlood vasthouden en tekenen. Er zijn mensen die daar hun hobby van maken en anderen die er hun beroep van maken.

In de jaren tachtig heb ik in Utrecht een opleiding als energetisch therapeut gevolgd. Op dit moment is dit Het Johan Borgman College (HJBC: www.hjbc.nl ). Dit college maakt zich sterk voor een gedegen opleiding.

Deze vierjarige opleiding leert je wat je mogelijkheden en je beperkingen zijn. Dit laatste is minstens zo belangrijk als het eerste. Zowel een gedegen medische kennis als de ontwikkeling van jezelf als persoon krijgen de aandacht.

Heel globaal kun je de therapeuten die zich bezighouden met energie in drie groepen verdelen:

1. Personen die zich verbinden met de bovennatuurlijke energie: God, geesten of andere onlichamelijke wezens. Zij kunnen met kaarsen en wierook werken en schrijven hun kunnen aan “boven” toe. Een goed voorbeeld hiervan is Jomanda.

2. Personen die het gevoel hebben een aanleg te hebben meegekregen en deze niet willen beinvloeden door opleidingen of i.d. om dit talent zoveel mogelijk op een natuurlijke manier tot zijn recht te laten komen.

3. Personen die van mening zijn dat ze een aanleg hebben meegekregen en die willen ondersteunen c.q. vergroten door een opleiding.

Ik voel mij thuis bij deze laatste groep en heb dus een aantal opleidingen gevolgd en mij aangesloten bij de Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen (www.lvnt.nl) . In dit kader volg ik ieder jaar bijscholingen.